دارالفنون مدرسه بود یا دانشگاه؟ ایده تاسیس مدرسه در ایران چه طور شکل گرفت؟ اولین مدارس مدرن ایرانی کجا تاسیس شد؟

 

میهمان: «اسفندیار معتمدی»

عضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

مجری و کارشناس: محسن ایرجی

گوینده آیتم: آرزو رجبی

تاریخ انتشار: ۵مرداد