تدریس زبان در دنیا چه مراحلی را طی کرده و چه تحولاتی داشته است؟
در آموزش زبان انگیسی چه استاندارد هایی وجود دارد؟
کدام یک از مهارت های تدریس در آموزش زبان پر کاردبرد تر هستند؟
کتاب های درسی انگلیسی چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

میهمان: «ابراهیم دادرس»
-دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی.
-دارای مدرک تدریس زبان انگلیسی از دانشگاه های کمبریج وIDP استرالیا.
-سرگروه و دبیر زبان انگلیسی مدارس علامه حلی و علامه طباطبایی.
-معلم زبان انگلیسی از سال ۱۳۸۳

تاریخ انتشار: ۱۳مرداد ۱۴۰۰

.