درباره ی : محسن ایرجی _ عضو شورای سر دبیری

رزومه :

 • کارشناسی فیزیک
 • کارشناسی مدیریت آموزشی
 • ۲۷ سال سابقه تدریس
 • دبیر فیزیک و و سرگروه المپیاد نجوم ادونس علامه طباطبایی فرزانگان۱ و ۲ دوره دوم
 • مدیر سابق واحد ادونس علامه طباطبایی
 • معاون آموزشی مجتمع آموزشی حنان
 • دبیر المپیاد فیزیک و نجوم حلی۱
 • سردبیر سابق ماهنامه نجوم
 • کارشناس و مجری برنامه های علمی صدا و سیما – شبکه فرهنگ و جوان رادیو- شبکه۴ سیما
 • عضو سابق هیات دبیران انجمن نجوم ایران
 • عضو فعلی کمیته ملی نجوم باشگاه دانش پژوهان جوان
 • مسول آموزش مقطع دوره اول دبیرستان مجتمع علامه طباطبایی در حال حاضر