کسب وکارهای آموزشی

💫ازاینکه یک ماه و نیم منتظر شروع فصل سوم «پادکست دوات» بودید، سپاسگزاریم. در فصل سوم پادکست دوات با موضوع “کسب و کارهای آموزشی”، مانند فصل اول و دوم با ۱۶ اپیزود دیگر همراهتان هستیم.

اعضای شورای سردبیری: اصغر رحیمی، محمدرضا میبدی، افشین دانش نژاد، فرشید خورشید نام، نفیسه رهبری نیک.

مجری و کارشناس: محمدرضا میبدی

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰