نرم افزارهای مدیریت مدارس و اتوماسیون های آموزشی

کسب و کارهای آموزشی و محصولات نرم افزاری به چه نیاز هایی پاسخ می دهند و در مسیر کسب و کارهایشان چه فرازها و فرودهایی را طی کرده اند؟ چه تاثیراتی روی مدارس و آموزش و پرورش داشته اند و با چه چالش هایی مواجه بوده اند؟ چه نقدهایی به آن ها وارد است و آنها چه پاسخ هایی دارند.

میهمان: «حامد اصفهانیان»

– کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارهای جدید از دانشگاه علم وصنعت

– دانش آموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه علم و فرهنگ

 

– موسس و مدیر عامل شرکت به سامان تدبیر پردازش با محصولاتی نظیر نرم افزارهای آموزیار، مدبر، نمای مدرسه، بهساموز، ثنام

 

موسیقی پادکست : موسیقی متن فیلم «خورشید»

 

مهمان این قسمت از پادکست، به عنوان مسئولیت اجتماعی، دسترسی رایگان ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان مناطق کم برخوردار را به اتوماسیون آموزشی «مدبر» تقبل کرده اند. متقاضیان می توانند پیام خود را از طریق واتساپ به شماره ۰۹۰۲۲۲۳۰۸۶۴ ارسال نمایند.

تاریخ انتشار:۱۹ آبان