مشاوره تحصیلی

شریفی ” در گفت و گو با “دوات”:

– مشاوره انگیزشی و تحصیلی دو سبک رایج در مشاوره هستند.

– در بسیاری مواقع باید اعتماد به نفس و عزت نفس داشتن را به دانش آموز یاد بدهیم.

– به نظرم بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان به مشاوره فردی نیاز دارند.

میهمان: «علی اصغر شریفی»

اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محمدرضا میبدی، فرشید خورشید نام، نفیسه رهبری نیک.

مجری و کارشناس: محمدرضا میبدی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر