فردی سازی آموزش

از دوره مدرن که تدریس یک معلم به ۳۰ دانش آموز، به دلیل نیاز بازار کار، آغاز شد، فردی سازی به تدریج گم و به جای آن استاندارد سازی مد شد. اما وقتی به دوران پست مدرن رسیدیم، فردی سازی دوباره به اوج خودش برگشت. اما سوال این است که فردی سازی آموزش چیست؟ قابلیت های فضای مجازی چه ارتباطی با فردی سازی دارد؟

میهمان: «سید مهدی بشارت»
-مدیر آموزش و مسئول پژوهش دبیرستان مفید (منطقه2 آموزش و پرورش شهر تهران)
-دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
-دبیر دروس ریاضی، عربی و هنر در مدارس گوناگون (علامه حلی، سلام، مفید، امام صادق (ع)، اسوه، رافع، و…)

تاريخ انتشار:۶ اسفند ۱۳۹۹

.