شلم شوربای آموزش مجازی

اسفند 1398، زلزله کرونا، جهان و از جمله ایران را حسابی تکان داد. آموزش و پرورش هم از تبعات این زلزله در امان نماند. مدارس یک دفعه تعطیل شدند و دانش آموزها و معلم ها خانه نشین. پس لرزه ها که تمام شد، دانش آموزان برای درس خواندن به استفاده از موبایل و وسایل الکترونیکی دعوت و حتی تشویق شدند. اما این تغییر ناگهانی وضعیت آشفته ای را در کشور رقم زد. گوشی هایی که تا دیروز (در مدرسه) ممنوع بودند، جزو واجبات شدند و کسی نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است….

تاریخ انتشار: 15 بهمن 1399