پادکست “دوات” چهارشنبه ها منتشر میشه.

 “دوات” مخفف “دورنمای آموزش و تربیت” است.

 حالا که زلزله کرونا، جهان آموزش رو بطور جدی تکون داده، می خوایم ببینیم آینده آموزش بچه هامون چطور میشه و با چه تغییراتی روبرو خواهیم شد.

 اگه معلم، مشاور، مدیر یا دانش آموزید. اگه دانشجو یا استاد دانشگاهید. اگر پدر و مادر فرزندی هستید که مشغول تحصیلند، خوبه که پادکست “دوات” رو گوش کنید.

 فردوسی حدود هزار سال پیش تو شاهنامه گفته: “بیامد حکیم خردمند و راد/ دوات و قلم پیش دانا نهاد.”

مجری و کارشناس “دوات”: محسن ایرجی