تولید محتوای آموزشی آفلاین

تولید محتوای آموزشی آفلاین در دو سال گذشته و با شروع پاندمی کرونا، بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده است. این مدت کسب و کارها چه تغییراتی کرده اند؟ این تولیدات در حال حاضر چه مخاطبانی دارند؟ نقش بازار در تولید محتواهای آفلاین چیست؟ بسته های آموزشی تولید شده چه تاثیراتی بر تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند؟

میهمان: «مهدی زمانی»

اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

مجری و کارشناس: محسن ایرجی

گوینده آیتم: آرزو رجبی

تاریخ انتشار: ۲۰بهمن