تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در ایران و جهان/ بخش اول

آموزش و پرورش به چه معناست؟ این مفهوم از چه زمانی به شکل یک نهاد آموزشی در جامعه تاثیر گذاشت؟نحوه تحصیل از زمان پیدایش خط تا دوران رنسانس چه تغییراتی داشت؟

میهمان: «اسفندیار معتمدی»
مولف مقالات و کتاب هایی درباره فیزیک، علم، تاریخ علم و تاریخ آموزش و پرورش
سابقه چهار دهه آموزش فیزیک در مدارس
کارشناس تهیه و تالیف کتاب های فیزیک در دفتر تالیف و تحقیق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور

اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

مجری و کارشناس: محسن ایرجی

گوینده آیتم: آرزو رجبی

تاریخ انتشار: 15تیر