مدیریت منابع انسانی

برای مدیریت منابع انسانی، نظام های مختلفی از جمله نظام های جذب و استخدام، نظام های نگهداری و ارتقا، نظام های ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و نظام های خروجی ایجاد شده است. با وجود این نظام ها بازهم این سوال پیش می آید که وظیفه یک مدیر برای رسیدن به یک سازمان موفق چیست؟ منابع انسانی در سازمان های موفق چگونه انتخاب می شوند؟ تفاوت منابع انسانی در سازمان آموزشی با دیگر سازمان ها چگونه است؟

میهمان: «دکتر حمیدرضا زرین»
▪️ متولد۱۳۴۶
▪️فارغ التحصیل دبیرستان مفید رشته ریاضی فیزیک.
▪️دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق، مخابرات.
▪️کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی ارشد دوره ی MBA دانشگاه تهران.
▪️دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (در مرحله دفاع از پایان نامه).
▪️۳۵ سال معلمی و تدریس دروس ریاضی در مدارس مختلف تهران و شهرهای دیگر.

● مسئولیت های اجرایی:
• دبیرستان مفید: معلم راهنما، معاون آموزشی.
• مدیر دبیرستان قیطریه
• معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مدارس مفید تا سال۱۳۹۰.
• از موسسین، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه آموزشی شمس الشموس (ع).
• رئیس مجتمع آموزشی مهرهشتم تا سال۱۳۹۶.
• مشاور مدیرعامل موسسه مکتب امیرالمومنین(ع) از سال ۹۶.

تاريخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹