آزمون های آزمایشی

مدیر “مرکز آزمون های مدارس برتر” در گفت و گو با “دوات”:

– ضعف آموزشی که بعد از کرونا در بچه ها می بینیم مشهود است. این مساله برای عموم مدارس است. ممکن است برایتان جالب باشد که دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر افت آموزشی داشته اند.
– کنکور امسال به لحاظ تعداد سوالاتی که خارج از سرفصل داشته، جزو فاجعه آمیزترین کنکورها بود.
– استاندارد ما کتاب درسی است. به این معنا که سوالاتی که طرح شده، با دانش کتاب درسی قابل پاسخگویی باشد.

🔹میهمان: «اصغر رحیمی»

🔹اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محمدرضا میبدی، فرشید خورشید نام، نفیسه رهبری نیک.

🔹مجری و کارشناس: محمدرضا میبدی

🔹تاریخ انتشار: 10 آذر