انتشارات علمی و کمک آموزشی/بخش خصوصی

  1. بازار نشر کتاب های علمی و کمک آموزشی در سال های اخیر چه وضعیتی دارد؟ نقش صدا و سیما در تنظیم ذائقه مطالعاتی دانش آموزان چیست؟ آیا ناشران از نظر علمی و فنی، توانایی تولید کتاب هایی برای تدریس در مدارس را دارند؟

🔹میهمان: «رسول حاجی زاده»

🔹اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

🔹مجری و کارشناس: محسن ایرجی

🔹گوینده آیتم: آرزو رجبی

🔹تاریخ انتشار: ۴ اسفند