انتشارات علمی، آموزشی/ بخش دولتی

اهداف انتشارات مدرسه، بعنوان یک انتشارات دولتی چیست؟ انتشارات مدرسه در فضای عمومی آموزش و پرورش چه تاثیراتی داشته است؟ آیا نقش دولت در کسب و کارهای مرتبط با تعلیم و تربیت، نیاز به بازبینی و باز تعریف دارد؟

 

میهمان: «حمیدرضا شاه آبادی»

– مدیر عامل انتشارات مدرسه از سال ۱۳۹۵.
– مدیر سابق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
– نویسنده، پژوهشگر تاریخ، داستان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس.

اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

مجری و کارشناس: محسن ایرجی

گوینده آیتم: شیما حاجی زاده

تاریخ انتشار: ۱۳بهمن