انتشارات علمی، آموزشی/بخش خصوصی

توضیح: مصاحبه با آقای ضرغام به دلیل حضور ایشان در خارج از کشور به صورت آفلاین و از راه دور انجام شده است.
میهمان: «ایرج ضرغام»

اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، اصغر رحیمی، حسین پارسا.

مجری و کارشناس: محسن ایرجی

گوینده آیتم: آرزو رجبی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند