الگوهای آموزشی

به عنوان یک معلم ترجیح می دهید درس را به صورت کامل آموزش دهید یا یادگیری با آزمون و خطا را بهتر می دانید؟ به عنوان یک مدیر آیا مدرسه تان شعار و آرمان خاصی دارد و راه رسیدن به آن برایتان مشخص است؟

میهمان:«افشین دانش نژاد»
-فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
-دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
-معاون آموزشی متوسطه دوره اول علامه حلی1
-30سال تجربه موفق معلمی در آموزش و پرورش
-سرگروه دبیران فیزیک مدارس سمپاد در سالهای مختلف
-عضو شورای عالی آموزشی مجتمع علامه طباطبایی/اکنون

تاريخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

.