ابزارها و وسایل آموزشی

اهمیت ترویج علم در آموزش چیست؟ ترویج علم چه تاثیراتی در آموزش و پرورش کشور داشته است؟ ابزارها و وسائل آموزشی و آزمایشگاهی چطور می توانند به گسترش علم کمک کنند؟

🔹میهمان: «حازم فریپور»
– دانش آموخته دبیرستان علامه حلی تهران
– کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه تهران.
– تولیدکننده وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی.
– موسس موسسه عترت در سال ۱۳۶۶ و شرکت فن آموز در سال ۱۳۸۴

🔹اعضای شورای سردبیری: افشین دانش نژاد، محسن ایرجی، حسین پارسا.

🔹مجری و کارشناس: محسن ایرجی

🔹گوینده آیتم: شیما حاجی زاده

🔹تاریخ انتشار: ۶بهمن