آموزش عربی

چرا علاقه دانش آموزان به درس عربی نسبت دیگر درس ها کمتر است؟ مشکل از کتاب های درسی است یا شیوه ارائه دبیران؟
از چه روش هایی می توان برای جذاب تر کردن مدل تدریس درس عربی استفاده کرد؟
آیا می توان از شیوه هایی مثل تدریس با بازی برای این درس هم استفاده کرد؟

میهمان: «محبوبه اسفندیاری»
-تدریس درس عربی در مدارس سلام، ستوده، نخبگان، نورا، ثامن و … از سال ۱۳۸۳.
-فوق لیسانس فقه و حقوق از پژوهشکده امام خمینی.
-گذراندن دوره Boot campسفیران نوآفرین وابسته به دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی.

تاریخ انتشار: 3شهریور۱۴۰۰

.