آموزش دین و زندگی

در تدریس درس دینی به دانش آموزان، به چه نکاتی توجه کنیم؟ در این درس از کدام یک از استانداردهای آموزش علوم انسانی می توان استفاده کرد؟

میهمان: «محمد کاشانچی»
-عضو پژوهشگر اندیشکده تربیت دینی مفید
-کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شهیدبهشتی
-از موسسان کلبه آفرینش فکر
-13 سال تدریس دروس ریاضی و دینی در مدارس دانش و مفید
-کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد

تاریخ انتشار: ۱۷شهریور۱۴۰۰

.